Dortmund Pokémon Regional Championships 2024
February 10-11, 2024

General information

Visit the Dortmund Pokémon Regional Championships 2024 event site
Venue
Westfalenhallen
Rheinlanddamm 200
Dortmund, Germany 44139